Outsourcing marketingu: 

Zamówcie zdalny marketing na stale czy tymczasowo

Zdalny marketing z całkowitym zarządzaniem

Przeprowadzanie wszystkich kanałów reklamowych w Internecie

Pełne zaangażowanie w projekt

ZAMIAST JEDNEGO FACHOWCA – OTRZYMUJĄ PAŃSTWO ZESPÓŁ Z 8-10 OSÓB


Zrezygnują Państwo od płacenia za BIURO, TELEFON, INTERNET, PODATKI za pracowników – i otrzymują zdalny dział marketingu, pracujący nie za WYNAGRODZENIE, – a dla WYNIKU. Oszacujcie korzyści:


Marketingowy dział zdalnie to –

PRACA PROJEKTOWA + STAŁE ZAANGAŻOWANIE

Rozwiązujemy jednorazowe (krótkoterminowe) i trwałe marketingowe zagadnienia.

PRECYZYJNE ZT I ZAGADNIENIA

Samodzielnie przygotowujemy ZT i całą dokumentację i oddajemy do uzgodnienia.

PRZEJRZYSTE KOSZTORYSY

Każde zagadnienie jest podane w zrozumiały sposób, i Państwo ZAWSZE będą widzieli, za co dokładnie Państwo płacą.

Przeanalizujcie przewagi outsourcingu w zakresie marketingu

1 OSOBA NIE POTRAFI ZDĄŻYĆ WSZYSTKIEGO

W marketingu jest dużo narzędzi i możliwości. 1 osoba nie może zdążyć zaangażować je w pełni.

+ W NASZYM ZESPOLE POWYŻEJ 10 EKSPERTÓW Z RÓŻNYCH DZIEDZIN MARKETINGU

Na rzecz Państwa działa jednocześnie zespół fachowców, pracujących w marketingu powyżej 10 lat.

PRACOWNIK ETATOWY LUB FREELANCER PRACUJĄ ZA WYNAGRODZENIE

Pracownik etatowy otrzymuje swoją pensję – więc nie zawsze potrafi bronić swój punkt widzenia przed kierownictwem. Freelancer z reguły otrzymuje wynagrodzenie za jakąś jedną usługę: SMM, SEO i t.d.. – on nie widzi całości, nie ma uprawnień powiedzieć, że w tym miesiącu lepiej zajmować się grupą docelową, a w następnym dodać reklamę w Google.

+ NAJWAŻNIEJSZE – WYNIK

Wybór strategii marketingowej dokonujemy na podstawie analityki dla zabezpieczenia maksymalnej skuteczności promocji, a nie w celu niekorzystnego publikowania postów (co często jest problemem przy zatrudnieniu freelancerów, kiedy są posty – to znaczy, że praca jest wykonana). Więc, płacą Państwo nie osobnie za SMM, SEO czy reklamę w Google – płacą Państwo za te działania, które ukierunkowują do Państwa klientów.

ETATOWY DZIAŁ MARKETINGU KOSZTUJE MINIMALNIE 40000 zł/OSOBA NA ROK

To koszt w przybliżeniu tylko na 1-го współpracownika i bez uwzględnienia zasiłku chorobowego, urlopu, podatków. Do tego należy dodać, że należy zabezpieczyć pracownikom miejsce pracy, stawiać zagadnienia, kontrolować ich wykonanie i t.d.

+ W ZAMIAN JEDNEGO FACHOWCA NA RZECZ PAŃSTWA PRACUJE CAŁY DZIAŁ

Co dwie głowy, to nie jedna – to słusznie o marketingu: nad przyciąganiem klientów pracują powyżej 10 osób, a płacą Państwo jakby za jednego.

Jakie zagadnienia pomaga rozwiązywać outsourcing marketingu:

🟢

TRUDNO ZNALEŹĆ KLIENTÓW?

– Przeprowadzamy analizę istniejących kanałów sprzedaży, oszacujemy, co należy robić. Potem rozszerzymy zasięg i zainteresujemy grupę docelową, zachęcając do zlecenia.

🟢

BRAKUJE PAŃSTWU FACHOWCÓW?

Nie ma etatowego działu marketingu, a zlecać usługi freelancerom czy niszowym zleceniobiorcom jest za drogo i mało skutecznie?

– Nasz zespół bierze to wszystko pod swoją kontrolę.

🟢

CHCE SIĘ ROZSZERZYĆ?

Nie ma pomysłów, jak rozszerzyć się i wyjść na nowy poziom świadczenia usług?

– Opracujemy strategię wzrostu przedsiębiorstwa Państwa i zrealizujemy ją.

🟢

KTÓRY KANAŁ REKLAMOWY WYBRAĆ?

Już ustawiali Państwo reklamę samodzielnie czy zamawiali innej firmie, ale i dotychczas nie zrozumiało, jak oszacować skuteczność, w jaki sposób ona działa?

– Pomożemy Państwu zorientować się, przeprowadzimy analitykę, udzielimy rady i polecenia.

🟢

CHCE SIĘ SKONCENTROWAĆ SIĘ NA USŁUGACH?

Chcą Państwo skupić się na polepszeniu własnych usług/towarów?

– Damy Państwu taką możliwość, opiekując się całkowicie internet-marketingiem. Mogą Państwo i dalej doskonalić swoje mocne strony.

🟢

ZROZUMIEĆ REALNĄ SYTUACJĘ?

Chce się otrzymać nieuprzedzony pogląd na sytuację ze strony fachowców?

– Ocenimy rzeczywisty postępowanie spraw w przedsiębiorstwie w tym momencie. Wymyślimy nowe, niecodzienne podejście.

* Rozwiązać całe spektrum wymienionych powyżej zagadnień pomaga outsourcing marketingu.

Narzędzia, które zabezpieczają skuteczność outsourcing marketingu:

Współcześnie jedynie obecność strony internetowej w sieci nie jest rozstrzygającym kryterium w promocji firmy. Konkurencja, aktywny rozwój nowych ewentualnych kanałów sprzedaży (sieci społeczne, mesendżery i t.p.). wymagają stałej analizy i dokładnego strategicznego planowania.

Pzeprowadzona na czas analityka pozwala wyodrębnić najbardziej skuteczne kanały sprzedaży, skoncentrować się na kanałach reklamy, które w rzeczywistości dodają klientów.

W sytuacji, kiedy zagadnienia marketingowe rozpodzielone między różnymi zleceniodawcami, zbyt trudno dokonać analizy. Jest to wynikiem reguły, gdy każdy ze zleceniodawców nadaje swoje sprawozdanie, nie widzi projektu w całości, odpowiada tylko za postawione przed nim wąskie zagadnienie.

Wizja pełni sytuacji lub projektu pozwala operatywnie wnieść zmiany do strategii reklamowej przedsiębiorstwa, rozstawić słuszne akcenty i alokować budżet.

🟢 PLANOWANIE MARKETINGOWE

Badanie rynku i opracowanie krótkoterminowej i długoterminowej strategii marketingowej

🟢 STRONA INTERNETOWA Z DOBRĄ KONWERSJĄ

Analiza istniejącej strony internetowej i jego dopracowywanie lub stworzenie nowego skutecznego źródła.

🟢 PRACA Z TOWAREM / OFERTĄ

Analiza rynku, analiza konkurentów, ułożenie propozycji w kierunku polepszenia/dopracowywania istniejącej oferty.

🟢 ANALITYKA DOGŁĘBNA

Ustawianie analityki dogłębnej. Analiza ustawionych systemów analityki. Ustawienie CRM- systemu.

🟢 KANAŁY REKLAMOWE

Analiza kanałów reklamy przedsiębiorstwa: w social media, w Google, czaty, emaily rozsyłania i t.p. Wybór najbardziej optymalnych.

🟢  PLACÓWKI SPRZEDAŻY

Analiza istniejących placówek : strony internetowe, sieci społecznościowe, inne placówki. Wybór najbardziej efektywnych placówek.

Czym pojedynci fachowcy przegrywają zdalnemu działowi marketingu 

Wystawiają zdekompletowane zagadnienie techniczne

Zagadnienie techniczne wystawiają osoby, niebędące specjalistami. Żeby wypowiedzieć zagadnienie, należy rozumieć procesy wewnętrzne. Zagadnienia techniczne powinny być oparte na analityce i planowaniu marketingowym. W przeciwnym przypadku zagadnienie zostanie wykonane, lecz nie przyniesie korzyści.

Fachowcy pracują osobnie od siebie

Kanały reklamowe są prowadzane przez różnych fachowców. Oni nie kontaktują się ze sobą, nie są zaznajomieni z projektantem strony internetowej. Każdy działa samodzielnie, a nie w zespole, który operatywnie mógłby wnosić zmiany, czynić bardziej konwersyjną stronę internetową.

Każdy „gra” dla siebie

Marketingowiec generuje ruch na stronę internetową, SEO-fachowiec ustawia ruch ze swojej strony. Nikt nie szacuje, z którego kanału i ile osób dołączyło się oraz kto z nich został realnym klientem. Nie ma wyraźnej analityki wobec efektywności kanałów.

Boją się wyrażać własną opinię, ideę

Marketingowiec powinien być zainteresowany w rozwoju firmy, mieć pragnienie i możliwość wolno wyrażać swoją opinię o tym, jak jego zdaniem rozwija się przedsiębiorstwo i na co należy zwrócić uwagę.

Pracujemy w celu uzyskania wyniku

Badamy Państwa Biznes – uzyskujemy od Państwa maksymalnie pełną informację wobec biznesu, przeprowadzamy audyt, stawiamy cele przyszłej pracy.

Opracowujemy strategię – wyznaczamy kolejność działań, planujemy budżet. (on-line na całym świecie czy podczas bezpośredniego spotkania).

Otrzymujemy Wynik + Analizujemy – wyniki dokonanej pracy analizujemy, potem optymizujemy strategie odpowiednio do uzyskanej informacji.

Nawiasem mówiąć, niech Państwo zobaczą, jak prowadzimy outsourcing marketingu dla naszych partnerów – portfolio

Od analityki do realizacji

W ramach zdalnego outsourcingu marketingu spełniamy kompleksowe rozwiązanie Państwa zagadnień wobec sprzedaży towarów i usług w Internecie przez naszych fachowców:

  • Analiza rynku i konkurentów.
  • Analiza Państwa produktu/towaru na rynku.
  • Planowanie strategii promowania.
  • Opracowanie firmowego stylu, poligrafii.
  • Opracowanie i stworzenie strony internetowej kompanii.
  • Dołączenie ruchu na strony Internetowy – promowanie i reklama.
  • SMM: planowanie strategii, stworzenie i prowadzenie kont w sieciach społecznościowych.
  • Reklama kontekstowa w Yandex i Google.
  • Stała analiza rynku, wyników naszej pracy, optymalizacja gdy jest konieczna, znalezienie nowych możliwości dla zwiększenia sprzedaży u zleceniodawcy.

Szybkość- to nie problem

Outsourcing marketingu internetowego – zwłaszcza przynosi korzyści tym, kto już ma sporo pytań i zagadnień, które pilnie należy rozwiązywać przez skuteczny dział, składający się z specjalistów strategicznego planowania, marketingu, IT, reklamy, designerów i SMM-fachowców.

Proszę przeczytać, jak rozwiązujemy zagadnienia marketingowe dla małego biznesuhistorie

PRZEDYSKUTUJCIE Z NAMI SWÓJ PROJEKT OUTSOURCINGU MARKETINGU

Nasz zespół jest nastawiony na osiągnięcie wyniku. Wykorzystujemy te rozwiązania marketingowe, które będą aktualne w tej konkretnej chwili. Najpierw Analityka – potem Działanie.

Zewnętrzny marketing (outsourcing marketingowy): zdalnie przejmiemy pracę działu marketingu